Hiện tại công ty chúng tôi có 2 hình thức bán hàng chủ yếu:

  1. Mua hàng online
  2. Mua hàng tại các cửa hàng của công ty