CÁC BƯỚC VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Các Bước Vận Hành Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt I. Kiểm tra trước khi vận hành 1.Máy bơm và động cơ ...

Xem thêm

Hướng dẫn lắp đặt và vận hành dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc 8mm israel

Hiện nay, có rất nhiều bà con đang gặp vấn đề chưa biết cách lắp đặt một hệ thống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc hoặc chưa biết cách vận hành đúng một hệ thống tưới nhỏ...

Xem thêm

Hướng Dẫn Lắp đặt Và Vận Hành Tưới Phun Mưa Cục Bộ

I/ Tưới Phun Mưa Cục Bộ: Là tưới trực tiếp khu vực rể giử được độ ẩm cho vùng rễ phát triển, hệ thống này tưới trực tiếp...

Xem thêm

Hướng dẫn làm hệ thống thủy canh tĩnh đơn giản

Gần đây thị trường nông nghiệp đang sốt hệ thống tưới thủy canh, không chỉ những doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống thủy canh mà còn có những hộ gia đình nhỏ lẻ cũng...

Xem thêm

Hướng dẫn làm hệ thống tưới nhỏ giọt rải dọc luống

Tưới nhỏ giọt rải dọc luống hiện nay đang được áp dụng phổ biến rộng rãi cho các loại cây trồng như: cây trồng rau ăn lá, cà chua, cải bắp, dưa...

Xem thêm