Tưới phun mưa
Tưới phun sương
Tưới nhỏ giọt
Sale

Giá cũ: 28.000₫

Giá khuyến mại 25.000₫

Sale

Giá cũ: 3.500₫

Giá khuyến mại 3.350₫

Sale

Giá cũ: 3.100₫

Giá khuyến mại 2.900₫

Sale

Giá cũ: 6.000₫

Giá khuyến mại 5.000₫

Tưới nhỏ giọt
Tưới cảnh quan sân vườn

Thiết bị lọc

Sale

Giá cũ: 1.800.000₫

Giá khuyến mại 1.600.000₫

Sale

Giá cũ: 4.000.000₫

Giá khuyến mại 3.600.000₫

Sale

Giá cũ: 1.000.000₫

Giá khuyến mại 980.000₫

190.000₫
170.000₫

Thiết bị châm phân