Ống tải nước Ponaflex

Ống tải nước ponaflex

Bao gồm: Ống cứng PVC ( Hoa sen or Bình Minh), Ống HDPE, Ống tải nước mềm. Trong bất kỳ một hệ thống tưới nào, điển hình một số hệ thống tưới phun mưa, hệ thống tưới nhỏ giọt... đều phải có trục chính ống dẫn nước PVC, HDPE hoặc ống tải nước mềm. Ống cái đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống tưới. Để chọn được cỡ ống chính xác và tối ưu nhất cần phải đi tính toán thủy lực đường ống. Đẻ tính toán và chọn được Ống tải nước và phụ kiện cần phải lên được những mô hình cụ thể, những mô hình tưới chi tiết.

ống tải nước Ponaflex hàn quốc

ống tải nước và phụ kiện ponaflex