Phụ Kiện Ống Nhỏ Giọt Dẹt

Phụ Kiện ống nhỏ giọt dẹt

Phụ kiện ống nhỏ giọt dẹt

Khởi thủy ( để đấu nối vào ống cái); Van khởi thủy, van điều tiết nước, nối thẳng, co 90 độ, chữ tê ( 3 chạc), Nút bít cuối ống.

Phụ kiện ống nhỏ giọt dẹt