Béc tưới Ducar (thổ nhĩ kỳ)

Béc tưới Ducar thổ nhĩ kỳ

được ứng dụng trong những mô hình trang trại lớn, cần những bán kính lớn

có tích hợp những bánh răng xé nước, làm hạt nước tơi mịn

Béc tưới ducar thổ nhĩ kỳ