Vật tư nông nghiệp

Vật tư nông nghiệp bao gồm: Màng phủ nông nghiệp, dụng cụ nông nghiệp, phân bón cho cây trồng, hạt giống cây trồng....