day tuoi phun mua

Dây tưới phun mưa

Dây tưới phun mưa

Áp suất hoạt động thấp: 0.5 - 1 bar.

Dây tưới phun mưa

chiều dài dải tối đa 50m

Dây tưới phun mưa