Cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt - tưới phun mưa - tưới phun sương tại Hải Phòng

Công Ty Nông Nghiệp Nhiệt Đới chuyên cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bị tưới phun mưa, thiết bị tưới phun sương đáp ứng được tất cả các yêu...

Xem thêm

Cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt - tưới phun mưa - phun sương tại Hải Dương

Công Ty Nông Nghiệp Nhiệt Đới chuyên cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bị tưới phun mưa, thiết bị tưới phun sương đáp ứng được tất cả các yêu...

Xem thêm

Ảnh Hưởng Dịch COVID Nỗ Lực Giải Cứu hơn 90.000 tấn Nông Sản Tại Hải Dương

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương , hiện toàn tỉnh còn khoảng 4.000 ha rau vụ đông đang đến thời điểm thu hoạch với sản lượng ước...

Xem thêm

Rivulis - Thương Hiệu Tưới Dẫn Đầu Toàn Cầu Về Công Nghệ Tưới Nhỏ Giọt

Rivulis là đơn vị cung cấp các giải pháp tưới nhỏ giọt , tưới tự động toàn cầu, Rivulis cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng nhiều nhất...

Xem thêm

Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Tự Động Cây 'Quất Chum' Kiểu Mới Ở Miền Bắc

Cây quất là một loại cây phổ biến ở Việt Nam , tuy nhiên gần đây ở một số tỉnh thành phía bắc rộ lên hình thức chơi quất trong chum theo phong cách chum cổ...

Xem thêm