HOT: Tưới nhỏ giọt cho nấm tối ưu hơn tưới phun sương, phun mưa !

TƯỚI NÔNG NGHIỆP VN XIN CHÀO QUÝ BÀ CON VÀ CÁC BẠN ! Trong thực tế ngày nay, tưới nước cho nấm thường được thực hiện bằng hệ thống tưới...

Xem thêm

Tưới nhỏ giọt tự động ban công xanh đô thị, sân vườn, tiểu cảnh

Tưới nhỏ giọt tự động ban công xanh đô thị - sân vườn - tiểu cảnh đang được bà con thành thị sử dụng phổ biến bởi vì tính ưu điểm của...

Xem thêm

ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA TƯỚI CẢNH QUAN

Giới thiệu sản phẩm tưới cảnh quan hữu hiệu: ** Đầu tưới POP-UP TN0610.(Có loại 10A,15A,17A) Hệ thống tưới phun mưa cho cho tưới cảnh quan,...

Xem thêm

TRÌNH TỰ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

TRÌNH TỰ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT I. Kiểm tra trước khi vận hành 1.Máy bơm và động cơ...

Xem thêm

Hệ Thống Tưới Rau Tự Động

Hệ Thống Tưới Rau Tự Động đang được tập trung phát triển ở các khu vực thành thị hoặc ở nhưng nơi có trang trại trồng rau lớn cần đầu tư công nghệ...

Xem thêm