Phân bón - Dưỡng chất

Phân bón và dưỡng chất rất cần thiết cho cây trồng, hiện nay thị trường xuất hiện rất nhiều loại phân bón giả không chất lượng. Để tìm hiểu rõ bà con nông dân nên cần lắm rõ nguồn gốc - xuất xứ của phân bón - dưỡng chất mà mình áp dụng cho cây trồng.

Phân bón thị trường ưa chuộng nhất hiện nay: Phân Dê, Phân Dơi, Phân trùn quế...