van điện tử

Van điện tử

Van điện tử

được dùng phổ biến trong các ngành cần hệ thống tưới tự động, điển hình như hệ thống tưới tự động trong nông nghiệp, tưới tự động trong công nghiệp...

Van điện tử hunter

được sản xuất bởi hãng nổi tiếng uy tín nhất trên thế giới đó là Hunter - USA.