Ống dẫn nước PE

Ống dẫn nước PE

dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt và phun mưa

Ống dẫn nước PE

Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, có độ bền cao

Ống dẫn nước PE