Xe tưới tự cuốn irrifrance

Xe tưới tự cuốn irrifrance

Xe tưới tự cuốn chuyên dùng để tưới cho các trang trại có quy mô lớn, diện tích nhiều. cần sự linh động trong việc tưới. Đây chính là giải pháp tối ưu cho một hệ thống tưới cần đầu tư với quy mô lớn