Bộ tưới nhỏ giọt

Bộ tưới nhỏ giọt

  • bao gồm những bộ kít tưới cho sân thượng, bộ tưới sân vườn, gồm những phụ kiện đấu nối đầy đủ.

Bộ tưới nhỏ giọt.

  • Được sản xuất từ mỹ, dễ dàng lắp đặt.

Bộ tưới nhỏ giọt

  • Bảo hành 1 năm