DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT MỸ DIG

Dây tưới nhỏ giọt mỹ DIG

Dây tưới nhỏ giọt mỹ DIG

Được dùng chủ yếu trong nông nghiệp, dây có độ bên cao

Dây tưới nhỏ giọt mỹ DIG

Dễ dàng lắp đặt, thi công

 

Dây tưới nhỏ giọt mỹ DIG