Dây tưới nhỏ giọt hàn quốc (Seowon)

Dùng trong nông nghiệp chủ yếu là những cây trồng hoa màu.

Dây tưới nhỏ giọt hàn quốc Seowon

Dây có độ bền cao, chống UV

Dây tưới nhỏ giọt hàn quốc Seowon