Bộ cảm biến

Bộ cảm biến 

được dùng để cảm biến độ ẩm đất, cảm biến mưa. Sau đó sẽ chuyền dữ liệu về bộ điều khiển trung tâm để xử lý.

Bộ cảm biến hunter

có thể chạy xa tới max 300m, rất phù hợp tưới trong nông nghiệp.

Không có sản phẩm nào trong danh mục này.