Tưới nhỏ giọt cây cam

Tưới nhỏ giọt cây cam hiện nay đang ngày càng phổ biến bởi vì bà con nông dân đã lắm bắt được kỹ thuật cho nên tưới nhỏ giọt đối với cây cam không còn gì xa lạ. Tưới nhỏ giọt mang lại nhiều ưu điểm:

+ Tiết kiệm nước

+ Tiết kiệm phân bón

+ Kết hợp với bón phân đưa chất dinh dưỡng đến từng gốc cam

+ Hạn chế cỏ mọc

+ Tưới nhỏ giọt không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của đất

+ Giảm thiểu chi phi năng lượng, chi phí nhân công

Nhiều nơi đã áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc cho cây cam thanh công như: Nghệ An ( Cam xã Đoài), Hà Tĩnh, Cam Hòa Bình, Cam Hưng Yên...

Một số hình ảnh về hệ thống tưới Tưới nhỏ giọt cây cam

Bộ trung tâm hệ thống tưới nhỏ giọt

Bộ trung tâm hệ thống tưới nhỏ giọt cây cam bao gồm: Thiết bị châm phân venturi, thiết bị lọc

tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc cam

Sử dụng dây nhỏ giọt micro dripline 6mm DIG k/c 30cm cuốn quanh gốc cây cam

Tưới nhỏ giọt cây cam

Lắm bắt công nghệ tưới nhỏ giọt cây cam phát triển xanh tốt

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!