Tưới nhỏ giọt cho cây lựu

Cây lựu không cần nhiều nước tưới và có thể sống được trong điều khiện khô khắc nghiệp trong nhiều năm (tuy nhiên, cây sẽ không cho nhiều trái). Tưới quá nhiều nước, hoặc bị mưa úng, độ ẩm cao có thể gây hiện tượng nứt vỏ trái lựu, giảm năng suất chất lượng trái và nhiều vấn đề khác. 

tưới nhỏ giọt cho cây lựu lấy trái

Tưới nhỏ giọt cho cây lựu

=> Do vậy, để lựu có năng suất cao cần phải có một giải pháp tưới hiệu quả đó chính là hệ thống tưới nhỏ giọt. Rất nhiều mô hình ứng dụng tưới nhỏ giọt cho cây lựu đã thành công.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!