Tưới nhỏ giọt cho cây rau

Hiện nay, nhu cầu trồng rau và áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt ngày càng phát triển việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động vào trong các cây rau ăn lá đang được quan tâm bởi các ưu điểm nổi bật hình thức tưới nhỏ giọt mang lại. Đối với những cây rau ăn lá thì lượng nước tưới không cần nhiều chỉ quan trọng là giữ ẩm tốt trong đất, một ngày có thể trung bình 3 - 4 lần tưới tùy thuộc vào đặc tính của cây trồng và đặc điểm của loại đất để ta phân bố thời gian tưới cho hợp lý.

tưới nhỏ giọt cho cây rau

Hình thức tưới nhỏ giọt cho cây rau ở đây là sử dụng ống tưới nhỏ giọt dải dọc luống có gắn chíp khoảng cách cố định 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm và 1m. Cây trồng ở khoảng cách nào chọn dây có khoảng cách loại đó sao cho phù hợp nhất, với những qui mô nhỏ hay cây trồng với khoảng cách bất định không theo thứ tự nào ta có thể sủ dụng loại dây tưới có khoảng cách nhỏ giọt gần nhất.

tưới nhỏ giọt cho cây rau su hào

Ưu điểm tưới nhỏ giọt cho cây rau

+ Tiết kiệm nước, tưới trực tiếp đến vị trí cây trồng

+ Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rau

+ Tiết kiệm chi phí nhân công, lao động

+ Điều tiết được chất dinh dưỡng cho cây rau

+ Tưới nhỏ giọt không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của đất

+ Linh động trong việc di chuyển khi cơ giới đất

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!