Tưới nhỏ giọt tự động cây măng tây

Tưới nhỏ giọt tự động cho cây măng tây được bà con nông dân áp dụng càng ngày phổ biến rộng rãi. Hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng dây hãng Rivulis - israel, dây D16mm khoảng cách lỗ 20cm.

Tưới nhỏ giọt tự động cây măng tây

Một hệ thống tưới nhỏ giọt măng tây bao gồm các thiết bị cơ bản sau: Máy bơm nước, Van xả khí, đồng hồ đo áp, thiết bị lọc, hệ thống ống dẫn nước chính PVC or HDPE..., Dây nhỏ giọt phụ kiện ống nhỏ giọt...

tưới nhỏ giọt tự động măng tây đông anh

Tưới nhỏ giọt tự động cây măng tây 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!